İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa TOPŞİR

NO Makale Adı
1680009766 TAAMİM SEMBOLLERİ VE MELODİK OLARAK İFADE EDİLMELERİ*

Çalışmamız Yahudi mabetlerinde okunan ve Taamim adı verilen sembollerin müzikal olarak değerlendirilmesi ile ilgilidir. Yahudi mabetlerinde haftalık ibadet olarak ifade edilen Şabat ayininde Tevrat genellikle Taamim adı verilen sembollere göre okunmaktadır. Taamim tam olarak belirli bir notayı ifade etmese de okuyucunun melodik olarak kelimeleri nasıl okuyacağına rehberlik etmektedir. Araştırmamız İstanbul’da bulunan Seferad Yahudilerinin mabetlerinde icra edilen Taamim sembollerini kapsamaktadır. Aşkenaz Yahudilerinde de var olan bu semboller genel olarak aynı işaretlerle gösterilmiş olsa da hem isimlendirmelerinde hem de bazı yerlerde melodik olarak farklı tınladığı ifade edilmektedir. Bu çalışma Taamim sembollerinin müzikal olarak okunuşlarını notaya alarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taamim, Yahudi Müziği, Notasyon