İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 104  2023/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gizem PARLAYANDEMİR, Özlem ÇAĞLAN BİLSEL, Damla AKAR

NO Makale Adı
1679487610 KAMUSAL YAYINCILIK YAPAN BİR BELGESEL KANALINI TAKİP ETMENİN “BASİT, EĞLENCELİ VE YARATICI YOLU”: TRT BELGESEL KANALININ INSTAGRAM KULLANIMI

Sosyal medya araçlarının kullanımı ister ticari ister kamusal olsun, kuruluşlar ile o kuruluşların hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin kurulmasında önemli bir güç kazanmıştır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT, Türkiye'nin kamu yayın kuruluşudur. Bu nedenle TRT'nin yayın kararları ticari yayın kuruluşlarından farklılık göstermektedir. Bu farklılaşmalardan biri de reytingleri diğer yayın kararlarından üstün tutmayan tematik kanalların kurulmasıyla gerçekleşmektedir. 2009 yılında kurulan belgesel televizyon kanalı TRT Belgesel de bu tematik kanallardan biridir. Çalışmada kamusal yayıncılık yapan TRT Belgesel kanalının Instagram kullanım biçimlerini ortaya koyarak bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan belgesel program türünün Instagramda nasıl tezahür ettiğine dair bir profil çizmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Instagramın temel alınmasında 2023 yılında Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olması ve TRT Belgesel’in sosyal medya hesapları içinde en çok takipçiye Instagramda sahip olması etkili olmuştur. Çalışmada TRT Belgesel kanalının Instagram kullanım biçimleri kamu yayıncılığı anlayışı ve belgesel program türünün bilgilendirme/eğitme amacı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada nicel içerik analizi yöntemi kullanılarak paylaşımlar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda TRT Belgesel’in en çok video türünde paylaşım yaparak kanalda yayınlanacak program hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu ve açıklama içeren bilgiler paylaşarak kullanıcıları bilgilendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, sosyal medyanın geleneksel yayıncılığa etkisi, belgesel film izleyicisi, TRT Belgesel, Instagram