İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burcu ERYILMAZ

NO Makale Adı
1679115274 KATI’ SANATINDA ÇİÇEK

Osmanlı kitap sanatlarında hat, tezhip, minyatür, cilt, ebru ve katı’ sanatları oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sanatların içinde yer alan katı’ sanatı ve bu sanatta kullanılan en temel motiflerden olan çiçekler de oldukça önemlidir. Özellikle Türk süsleme sanatlarında katı’ sanatının uygulanış biçimleri ve yöntemleri, Osmanlı ve öncesinden günümüze kadar gelmektedir. 16. yüzyılın ortalarına doğru, Türklerdeki çiçek sevgisi ve kültürünün artmasıyla katı’ eserlerde çiçek motifi daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. 16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’daki gelişmeler dönemin sanat anlayışını etkilemiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda ise süsleme sanatlarında natüralist ve yarı natüralist yaklaşımla çiçek kullanımı en parlak dönemini yaşamıştır. 18. yüzyılda yaygınlaşan natüralist üslup, 19. yüzyıl boyunca da devam etmiştir. Çalışmanın amacı; özgün yapım teknikleri ile Türk kitap süsleme sanatında kendine has bir yer edinen katı’ sanatındaki çiçek motiflerinin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamak, katı’ sanatının keşfedilmesi ile bu alanda bulunan boşluğu doldurup, Türk kültürüne katkıda bulunulması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Katı’ Sanatı, Çiçek Motifi, Natüralist, Şükufe