İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seda Nur ATASOY

NO Makale Adı
1676819697 ERKEN DÖNEM DİJİTAL ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ÜSLUPSAL BİR FİKİR OLARAK PİKSELLEŞTİRME

Piksel sanatı, bilgisayar veya mobil cihazlar üzerindeki görüntülerin, küçük resim parçacıkları olan ve belirli bir renk veya değerle temsil edilen piksellerin estetik birleşimleriyle oluşturulan bir sanat türüdür. Günümüzde pikselleştirmenin, sokak sanatından, video oyun grafiklerine, çeşitli simge ve arka plan tasarımlarından, NFT(Non-Fungible Token) veri birimindeki retro karakterlere dek yaygın bir kullanımının olduğu görülmektedir.
Bu araştırma makalesinin amacı, piksel sanatının, erken dönem dijital çağdan günümüze üslupsal bir fikir olarak gelişimini, dijital sanat dünyasındaki ironik etkisini incelemek ve her dönemde vazgeçilemez oluşunun nedenlerini tartışmaktır.
Araştırmada teorik yaklaşım; veri analizinde ise nitel yaklaşım benimsenmiştir. Yöntem olarak araştırmada doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, dijital çağın ilk yıllarından günümüze kadar olan dönemde pikselleştirme sanatında meydana gelen değişimler kronolojik sırayla yapılandırılmış, ayrıca, pikselleştirme sanatının kullanım alanları ve bu alanlardaki gelişmeler de incelenmiştir.
Bulgular, pikselleştirme sanatının üslupsal bir fikir olarak gelişiminin/kullanımının nedenlerine ışık tutmaktadır. Bunun yanı sıra, pikselleştirmenin belirli bir estetik yaratmak, dijital grafiklerin ilk günlerine atıfta bulunmak ve hassas bilgileri gizlemek de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanıldığını göstermiştir. Sonuç olarak, pikselleştirme sanatı, dijital çağın vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılmaya ve geliştirilmeye devam etmektedir.