İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Deniz REİSOĞLU

NO Makale Adı
1676456626 DANA SCHUTZ’UN KENDİNİ YİYENLER (SELF-EATERS) RESİMLERİNİN KARNAVALESK KURAM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Bu araştırmada Dana Schutz’un Self-Eaters (Kendini Yiyenler) resim serisinin, Rus filozof Mikhail Bakhtin’in Rabelais ve Dünyası kitabında kuramlaştırdığı karnavalesk bağlamında analiz edilmesi amaçlanmıştır. İlk bölümde, araştırmaya temel bir giriş oluşturması amacıyla karnaval kültürü ve karnavalesk kuram kısaca tanımlanmıştır. Bakhtin'e göre karnavalesk, sanatta yenilenme, yeniden doğuş ve bedensel atıklar olarak tezahür ederek yerleşik sosyal hiyerarşileri ve normları alt üst ederken bedeni ve bedensel işlevleri vurgulamaktadır. İkinci bölümde, Schutz'un Kendini Yiyenler serisinden önem teşkil ettiği düşünülen resimler karnavalesk kuram bağlamında analiz edilmiştir. Kendini Yiyenler, beden ve benlik arasındaki ilişki ve yaşam ve ölüm arasındaki sınırlar hakkında yorumlar sunan, oto-yamyamlık eylemlerinde bulunan figürleri, resimlerin dehşetengiz içeriğine zıtlık yaratacak biçimde canlı bir renk paleti ile tasvir etmektedir. Araştırmada, Schutz'un Kendini Yiyenler serisinin içinde barındırdığı bu kontrastla yenilenme, yeniden doğuş ve bedensel temaları vurgulayan karnavalesk bağlamında analiz edilebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karnavalesk, Dana Schutz, Kendini Yiyenler, Mikhail Bakhtin, Çağdaş Resim Sanatı