İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuzhan BALCI

NO Makale Adı
1676055928 ERAY ALTINBÜKEN'İN “ATEŞE KARŞI” ESERİNİN ANALİZİ VE ODA MÜZİĞİNE KATKISI

Bu çalışmada Türk müziği çalgılarının çoksesli oda müziği alanında kullanımı konu edilmiş ve farklı bestecilerin konuya yaklaşımlarına değinilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilmiş son örneklerden olan “Çanakkale Zaferi Kahramanlık Hikayeleri 10 Hikaye 10 Beste” projesinden genel hatlarıyla söz edilmiştir. Projede yer alan eserlerden, Eray ALTINBÜKEN’in “Ateşe Karşı”isimli eseri incelenmiş ve eserin Türk müziği çalgılarının icra anlayışına ve çoksesli oda müziğine katkısı ele alınmıştır. Bu çalışmanın, Türk müziği çalgılarının mevcut repertuarlarının dışında icra edilebilecekleri eser üretimi için bestecilere ve icracılara örnek olması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Kompozisyon, Eray Altınbüken, Türk Müziği, Oda Müziği