İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 104  2023/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru AYATA

NO Makale Adı
1675867350 NİKOLAİ KARLOVİÇ MADTNER’İN PİYANO ESERLERİNDEKİ ROMANTİK UNSURLAR

Nikolai Karloviç Medtner (1880-1951), romantik gelenekleri yirminci yüzyıla kadar sürdüren en önemli bestecilerden ve çağdaşları Aleksander Skriabin ve Sergey Rahmaninov ile birlikte neslinin en seçkin piyanistlerindendir. Büyük Rus geleneğinden gelen Medtner, hem eğitime olan katkısı, hem de tüm gramofon kayıtlarının 1930 ile 1947 yılları arasında Londra'da yapılması sebebiyle İngiliz piyano müziği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Resital ve konçerto performansları büyük ilgi görmüş, iyi eleştiriler almış ve müziği birçok kişi üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Medtner, hayatı boyunca birçok esere imza atmış, özellikle piyano edebiyatına çok sayıda eser kazandırmış bir bestecidir. Ancak bugün bile Medtner'ın müziği, halka açık konser programlarında nadiren bulunur ve eserleri diğer çağdaş bestecilerin gölgesinde kalır. Bunun sebebi onun gelenekçi dünya görüşü ve zamanının müzikal avangardını reddetmesidir. Bununla birlikte Madtner tamamen unutulmamış, hatta her ne kadar tutucu olarak görülseler bile sanatçılar ve araştırmacılar, son yirmi yılda Medtner'i giderek daha fazla savunmaya başlamışlardır. Bu çalışmada bestecinin hayatı, piyano edebiyatına kazandırdığı eserler, müzikal dili, stili kaynak tarama yöntemiyle incelenecek ve “müziği neden daha iyi bilinmiyor?” sorusuna cevap aranacaktır. Türkiye’de, Medtner üzerine oldukça az sayıda araştırma olması; eserlerinin müzik eğitimi veren kurumların müfredatlarında bulunmaması ve icra edilmemesinden dolayı, bu çalışmanın müzik eğitimine ve piyano edebiyatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nikolai Madtner, piyano eserleri, romantik unsurlar, müzik eğitimi, piyano repertuarı