İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Buğra Kaan AYRANCI, Tanju ARABOĞLU

NO Makale Adı
1675597070 LUDWİG VAN BEETHOVEN NO 3 OP. 69 LA MAJÖR PİYANO VE VİYOLONSEL SONATININ TEKNİK VE MÜZİKAL ANALİZİ

Viyana Klasiklerinden 1770-1827 yılları arasında yaşamış ünlü Alman Piyanist ve Besteci Ludwig Van Beethoven 56 yıllık hayatı boyunca başta piyano, oda müziği ve orkestra için yazdığı eserlerle müzik tarihinin en önemli bestecilerinden biri olmuştur. Beethoven’ın yaratıcılık kariyeri ele alındığında kariyerinin, “Gençlik Dönemi”, “Orta Dönemi” ve “Olgunluk Dönemi” olmak üzere üç ana dönem olarak ayrıldığı görülmektedir. Bestecilik kariyerinin ilk döneminde aynı dönemi paylaştığı J. Haydn ve W.A. Mozart ile de çalışma fırsatı bulan Beethoven eserlerinde onların yaratıcılık etkisinde kalmıştır. Orta dönem diye adlandırılan ve 1802-1813 yıllarını kapsayan dönemde, bestecilik alanında kendi stilini oluşturmuş Op.53 Waldstein, Op.57 Appassionata, Egmont ve Corolian Uvertürleri, 5. 6. 7. ve 8. Senfonileri ve viyolonsel literatürünün en önemli eserleri arasında sayılan bu çalışmada inceleyeceğimiz No.3 Op.69 Piyano ve Viyolonsel Sonatı bu dönemin önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Beethoven’ın No.3 Op.69 Piyano ve Viyolonsel Sonatı (Grande Sonate) eserinin form yapısını, icra tekniklerini analiz etmek, el yazması ve ilk basım örneklerini incelemektir. Böylelikle eser hakkında çalışma yapmak isteyen icracı ve araştırmacılara katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, Beethoven, Sonat Op. 69 No. 3