İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 101  2023/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Filiz ADIGÜZEL

NO Makale Adı
1675266673 ÇAĞDAŞ SANAT İLE MİNYATÜR’ÜN BULUŞMASI: SHAHZIA SIKANDER’İN SANATI

Bu makalenin amacı, 21. yüzyıl çağdaş sanat ortamındaki Batı’ya odaklanmış ve Batılı değerlere dayanan eğilimlerin değişerek, farklı bir coğrafya ve kültürün mirasını devralmış, Batılılara göre ‘yeni’ bir biçime – ‘minyatür’e – yönelişini, Pakistanlı sanatçı Shahzia Sikander ile örneklendirmektir. Minyatür, Batı sanat tarihi yazımının oryantalist ve indirgeyici tutumuyla sınıflandırdığı, sorunlu bir kavram olan ‘İslam sanatı’nın önemli kollarından kitap sanatlarına ait bir sanattır. Bugün, ‘minyatür’, çağdaş uygulamalarda kullanılan ve hatta öne çıkan/çıkarılan bir terim olarak kabul görmektedir. İslâm ülkelerinin çoğunda minyatür sanatı geleneğinin ve üretimin kesintisiz devam ettiği söylenemez. Ancak, 1971’den itibaren farklı devletler olarak ayrılmış olsalar da Güney Asya ülkelerinin kültürel anlamdaki güçlü bağları ve geleneksel sanat üretimi devam etmiştir. 1990’larda, geleneksel minyatür eğitimi alarak çalışmalarında çağdaş sanat dilini kullanan Pakistanlı sanatçı Shahzia Sikander, Batı’nın/’çağdaş’ın geleneksel ve İslâmî olan ‘minyatür’le yeniden buluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında çağdaş sanat ile ‘minyatür’ün buluşması, Sikander’in öne çıktığı ilk minyatür çalışması ve takip eden seçilmiş çalışmaları üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Shahzia Sikander, Minyatür, İslam Sanatı, Orta Doğu Sanatı, Pakistan Sanatı