İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKCİ

NO Makale Adı
1675254734 GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TÜRK MÜZİĞİ MEŞK YÖNTEMİNİN DİGİTAL ORTAMDA UYGULANMASI

Bu çalışmada, görme engelli müzisyenlerin yeni eser öğrenme sürecinde yaşadıkları sorunlara çözüm yolları aranmaktadır. Görme engelli bireylerin müzik eğitiminde karşılaştıkları problemlerin başında teknik donanım ve doküman eksikliği gelmektedir. Bugüne değin doküman temini, müzik eserlerinin Braille (kabartma yazı) alfabesine dönüştürülmesi yoluyla sağlanmıştır. Ancak, öğretilecek eserlerin Braille notasına dönüştürülmesi, eğitim malzemelerinin yüksek maliyetleri ve bu işler için ihtiyaç duyulan zaman, eğitim süreci önünde büyük engeller oluşturmaktadır. Bunların tümüne Braille alfabesi okuyan görme engelli sayısındaki giderek yaşanan düşüş ve ilgi azlığı eklendiğinde yeni yöntemlerin arayışı kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu noktada, kadim bir gelenek olan “meşk yöntemi” Türk makam müziği eğitimi alan görme engelli bireyler için çözümler sunmakta ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri aşamada alternatif oluşturmaktadır. Deneysel yönteme dayanan bu araştırmada, YouTube kaydıyla deneklere meşk yöntemi uygulanıp kendilerinden Whatsapp aracılığıyla cevaplar alınarak veriler toplanmıştır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde “Engelsiz Musiki” başlığı ile sosyal sorumluluk projesi olarak sonuçlandırılmış bu araştırma, meşk yönteminin görme engelli bireyler için sunduğu çözümleri, örneklerle ve sonuçlarıyla ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Türk makam müziği, görme engelli müzisyenler, repertuvar eğitimi, meşk yöntemi, dijital ortam