İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Cihan KAYALIOĞLU

NO Makale Adı
1675066494 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA UYGULANMIŞ DENEYSEL YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

21. yüzyılın getirdiği teknolojik yeniliklerin insanlık üzerindeki etkisi ile dünyada her alanda inovatif yaklaşımların geliştiğini görmek mümkündür. Sanatın farklı disiplinlerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkan postmodernizm, plastik sanatlarda gerek anlatım biçimlerinde gerek malzeme kullanımında alternatif yaklaşımların gelişmesine neden olmuştur. Sanatta özgün ifade biçimindeki arayış ile çağın getirdiği yenilikçi bakış açısı bir araya geldiğinde, deneysel yaklaşımların oluşmasına alan yaratılmıştır. Seramik sanatının zamansız gelenekselliği ve klasik uyarlamalarını takip eden pek çok sanatçı seramiğin geleneksel ifade biçimini ve alışagelmiş görünümünü eserlerinde korurken, birçok sanatçı deneysel yaklaşımlar ve inovatif estetik yoluyla malzemeye anlam katmayı seçmiştir. Bu avangart seramik sanatçılarından bazıları ve bu sanatçıların vizyonu, tekniği ve ifade biçiminin keşfedilmesi bu derleme makalenin amacını oluşturmaktadır. Hazırlanan derlemede, seramik sanatında inovatif malzeme ve teknikler ile elde edilen yaratım ve olgular hakkındaki değerlendirmeler ele alınmıştır. Bu alanda gelişim gösteren sanatçılar ve eserleri bir araya getirilmesiyle seramik sanatında geleneksel biçimin yanında deneysel yaklaşımların görünür olmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Çağdaş seramik, seramik sanatı, deneysel yaklaşımlar, inovasyon, postmodernizm