İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 104  2023/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Enser YILMAZ

NO Makale Adı
1674506551 LATİFE TEKİN’İN ZAMANSIZ ADLI ANLATISI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER

1980 sonrası kadın romancılar arasında önemli bir yeri olan Latife Tekin’in eserleri büyülü gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki ilk örnekleri olarak gösterilmiştir. Eserlerinde kullandığı folklorik ögelerle birlikte yoksulluk, gecekondu hayatı, doğanın yıkımı, kadın sorunu gibi birçok temel meseleye el atan yazarın 2022 yılında Zamansız adlı romanı yayımlanır. Bir roman olarak takdim edilen eser, birçok açıdan roman türünü aşmaya çalışan deneysel bir hüviyete sahiptir. Şiirsel anlatımının yanında eserde yazarın şahsi düşüncelerinin bulunduğu bölümler, hikâyelerden bağımsız olarak bir anne ile bebeği arasındaki ilişkinin anlatıldığı parçaların eserin muhtelif yerlerine serpiştirilmesi, anlatıcıların hikâyenin yazılma süreci hakkında bilgi vermeleri eserin postmodern olarak kabul edilmesini sağlar. Söz konusu eser; insan-doğa ilişkisi, doğanın tahribi, üstkurmaca, büyülü gerçeklik, metamorfoz ve şiirsel anlatım yönüyle dikkat çekicidir. Gelincik ile Yılanbalığı arasında yaşanan aşka odaklanan eserde, başka kişilerin hikâyesinin de olaya dâhil olmasıyla kahramanların varlıkları ve sorunlarının kesiştiği görülür. Daha sonra Gelincik ile Yılanbalığı’nın metamorfoz geçiren varlıklar olduğu anlaşılır. Bu çalışmada Latife Tekin’in Zamansız anlatısı, öne çıkan özellikler çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Anlatı, Latife Tekin, Zamansız