İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rahime Özgün KEHYA

NO Makale Adı
1672313669 AMY FİLMİNDE GÖLGE İLE DİJİTAL VE ULUSÖTESİ DIŞAVURUMCULUK

Amy (KarlijnScholten Animation, 2011) animasyon filminde hayvanları sembolize eden gölgeler; yetişkin insana ait şiddet, çocuk istismarı, tecavüz gibi kötü duyguları ve eylemleri temsil etmektedir. Bu çalışma, bireylerin iç dünyasını yansıtmak için gölgelerin sembolik ve dijital ifadesine bir örnek olarak Amy filmini incelemektedir. Film mizansen analiz yöntemi ile incelenip ışık ve gölge kullanımına odaklanılmıştır. Amy filmi örneğinden hareketle, dijital bilgisayar teknolojisinin geliştiği günümüz dünyasında ışık ve gölgenin estetik unsurlar olarak kullanım olanaklarının, sanat tarihindeki doğal ve yapay aydınlatma imkanlarından daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır; karanlık ve gölgeli alanlar yaratmaya imkân tanıyan dijital ışık kullanımı sayesinde karakterleri dışavurumcu iz düşümle temsil etmek kolaylaşmıştır. Ayrıca filmin dağıtımının dünyadaki en yaygın kullanılan YouTube gibi bir çevrimiçi video platformunda yapılması hem yerel hem küresel olan çocuk istismarı, şiddet gibi sosyal-kültürel meseleleri, yirminci yüzyılın başındaki Alman dışavurumculuğundaki estetik benzerliği ile ulusötesi düzeye getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gölge, dijital sinema, Alman dışavurumculuk, ulusötesilik, çocuk istismarı