İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 101  2023/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa Evren BERK

NO Makale Adı
1672135764 DERİN ÖĞRENME'NİN SİNEMA SEKTÖRÜNDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Kameranın icadıyla başlayan sinema sektörü teknolojik gelişmeler ile eşdeğer şekilde değişim ve gelişim göstermiştir. Günümüzde teknoloji, insan beyninin işlevlerini taklit eden yapay sinir ağları ve bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı boyutlara ulaşmıştır. Derin öğrenme olarak tanımlanan beynin taklit edilmesine dayalı bu sistem bu çalışmada sinema sektörü bağlamında ele alınmış, bilgisayar destekli Deepfacelab uygulaması kullanılarak uygulamalı olarak denenmiştir. Deepfacelab uygulaması ile 2008 yapımı Kara Şövalye filminde Joker karakterini canlandıran ve hayatını kaybeden Heath Ledger ile 2019 yapımı Joker isimli filmde Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix’in yüz değişimi işlemi yapılmış ve süreçler bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Uygulama aşaması dokuz (9) aşamadan oluşmaktadır. Videonun seçimi, kaynak videodan yüz karakterinin, kafa hareketlerinin alınması, uygun olmayanların silinmesi, kafa hareketlerinin kontur çizgilerinin oluşturulması, train (öğrenme) işlemini, tekrarlamalar, eşleşmelerin sağlanması ve ince ayarların yapılması, iki görüntünün birleştirilmesi Deepfacelab uygulamasının aşamalarıdır. Bu çalışmada bilgisayar destekli program ile oyuncular arasında yüz değişimi yapılmış, hayatta olmayan karakter geçmişteki videoları temel alınarak hayattaymış algısı oluşturulmuş ve sinema sektöründeki varlığını devam ettirebileceğini gösterilmiştir. Uygulama ile derin öğrenme kavramına dikkat çekilmiş, teknoloji düzeyi sinema sektörü üzerinden aktarılmıştır. Sonuç olarak, derin öğrenme ile hayatta olmayan bir sanatçının, siyasetçinin, sevilen bir insanın görüntüsünün, konuşmasının, mimiklerinin bilgisayar destekli program ile gerçekmiş gibi algılanabileceği ortaya konmuştur. Bu bağlamda bu çalışma derin öğrenme kavramı, derin öğrenme/ teknoloji ilişkisi, derin öğrenmenin sinemada kullanımı açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Derin Öğrenme, Deepfacelab