İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zeynep YILMAZ, Ayşem YANAR

NO Makale Adı
1672078621 ÖNLEYİCİ KORUMA KAPSAMINDA TARİHİ TEKSTİLLERE YÖNELİK SERGİLEME VE DEPOLANMA ÖNERİLERİ

Tekstiller eski çağlardan günümüze kadar olan süreçte insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hayat rutini içerisinde kendilerine yer edinmişlerdir. Örtünme, soğuktan korunma gibi ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan tekstiller, insanlığın gelişimiyle birlikte çeşitlenerek farklı formlarda ve farklı kullanım amaçlarıyla üretilmişlerdir. Organik bileşenlerden oluşan tekstiller üretimden ve kullanımdan kaynaklı olarak ve de uygun ortam koşullarının sağlanamadığı durumlarda birçok bozulmaya maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada önleyici koruma kapsamında tarihi tekstillere yönelik sergileme ve depolama gibi uygun ortam koşulları sunulmuştur. Ortam şartlarından kaynaklanan bozulmaların birçoğunun da sergileme ve depolama ortam ve koşulları ile birlikte oluştuğu bilinmektedir. Bu amaçla tekstil koruma alanında konu ile ilgili çalışmalar betimsel tarama yöntemi ile irdelenmiştir. Tarihi tekstillerin bozulmasında önemli olan etkenler, bağıl nem, ışık, ısı ve havadaki toz ve gazlardır. Bu koşullar tekstil hammaddesinin hayvansal ve bitkisel lif olup olmama durumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Bozulmalara neden olan etkenleri, tekstilleri sergilerken ve depolarken önleyici koruma ile engellemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Tarihi tekstil, koruma, önleyici koruma, depolama, sergileme