İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 101  2023/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz KALKAN

NO Makale Adı
1671791580 TÜRKLERDE KUT İNANIŞI VE MARŞ GELENEĞİNE ETKİLERİ

Kut sözcüğü; bereket, talih, uğur, baht anlamları da olmakla birlikte esas itibariyle Tanrısal alandan Hakan’a bahşedilen yönetme erkini ve iktidar gücünü ifade eder. Tanrı katından Hakan’a verilmiş olan Kut, Hakan ya da halk sorumluklarını yerine getirmediği taktirde her zaman için yine Tanrı tarafından geri alınabilmesinin mümkün olduğuna inanılan bir kavramdır. Birçok felsefi anlam katmanı olan bu soyut kavram, birtakım semboller ve objeler ile görünür hale getirilmiştir. Bu sembollerde eski Türk inanışlarının izleri aranmalıdır. İktidar göstergesi olan kutlu sembollerden biri de Hakan çadırı önünde, günün belirli zamanlarında davul çaldırılması yoluyla uygulanan Nevbet geleneğidir. Hakanın yönetme yetkisinin kendisinde olduğunun hem halka hem de bizzat Hakan’a hatırlatılmasının bir yolu olan davul çaldırma geleneği en eski Türk devlet geleneklerinden biri haline gelmiş, sonraki zamanlarda bu gelenek mehter ve bando şeklinde evrimleşse de uygulanılmasından hiçbir zaman vazgeçilmemiştir. Bu çalışmada davula ve nevbete verilen önemin ifade ettiği felsefi anlam üzerinde durulacaktır.