İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 101  2023/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Menekşe SAKARYA

NO Makale Adı
1671740401 PAUL POIRET’NİN “LES ROBES DE” ALBÜMÜNDEKİ ELBİSELERİN İNCELENMESİ

Poiret, meslek hayatı boyunca sanatçılarla işbirliği yapmış, tasarımlarını birer sanat eseri olarak pazarlayabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 1908'de genç ressam Paul Iribe'ye pochoir tekniği ile çizdirdiği ve sadece 250 baskıdan oluşan “Les Robes De” isimli albümü bu girişimlerin en önemlileri arasındadır. Bu araştırmada albümün moda illüstrasyonun tarihi açısından önemli bulunması nedeni ile albümde yer alan elbiselerin siluet ve model özellikleri araştırılarak Poiret’nin dönem modasına katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. On moda levhasından oluşan albümde yer alan elbise, kaban ve başlıkların tümü bu araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda albümde yer alan on yedi elbise illüstrasyonunun tümü çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Oluşturulan giysi inceleme formu aracılığıyla elbiseler kategorilendirilmiş ve tablolaştırılmıştır. Elbiselere ait özellikler elde edilen bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır. 'Directoirne' koleksiyonu olarak nitelenen albümdeki elbiselerin yüksek bel hattına ve korseden kurtulan kadın bedeninin yenilikçi bir formda aşağı doğru düz uzanan hatlara sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Moda illüstrasyonu, Paul Poiret, Paul Iribe, ‘Les Robes De’albümü, Moda tasarımı