İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sertan ATASOY

NO Makale Adı
1671541967 BURDUR KEMER’DEKİ AHŞAP DİREKLİ VE SÜSLEMELİ İKİ CAMİ

Burdur’un Kemer ilçesindeki İbrahim Çavuş (Yukarı) Cami ve Elmacık Köyü Cami, Anadolu’da Selçuklular ile uygulanmaya başlayan ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar süren ahşap direkli camiler geleneğinin devam eden örneklerindendir. Yoğun olarak Orta Karadeniz, İç Anadolu ve İç Batı Anadolu’da görülen ahşap direkli camilere Akdeniz Bölgesinde de rastlanılmaktadır. Burdur’da yaptığımız incelemelerde ahşap direkli camilerden özgün durumunu büyük ölçüde koruyan iki cami, kalem işi tezyinatları ile de dikkat çekmektedir. Camiler dıştan oldukça sade mimarilerine karşın, iç mekânda batılılaşma dönemi üslup özelliklerini yansıtan süslemeleriyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu makale, şimdiye kadar herhangi bir yayına konu olmayan iki camiyi tanıtmayı ve Anadolu Türk Mimarisi içindeki yeri ve önemini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Burdur, Kemer, Elmacık Köyü, Cami, İbrahim Çavuş, Kalem İşi, Süsleme, Ahşap Direk