İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilan AY

NO Makale Adı
1671019143 ANTİK MISIR VE MEZOPOTAMYA SANATINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Mısır ve Mezopotamya Uygarlıkları hem uygarlık tarihi hem de sanat tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada Mısır ve Mezopotamya Uygarlıklarının sanatları karşılaştırmalı olarak incelenecek, benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulacaktır. Söz konusu karşılaştırma mimari, resim, heykel ve küçük el sanatları bağlamında yapılacaktır. Araştırmanın amacı Mısır ve Mezopotamya sanatı arasında benzerlik ve farklılıkların var olup olmadığını saptamak eğer varsa nasıl ve hangi bağlamda karşımıza çıktığını ortaya koymaktır. Bununla birlikte, çevresel, dini ve sosyolojik faktörlerin iki medeniyetin sanat anlayışına nasıl yansıdığını da gözler önüne sermek araştırmanın bir diğer amacıdır. Aynı çağda yaşamış bu iki medeniyetin sanatının oluşmasında coğrafya ve dinin oldukça etkili olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda Mısırlılarda sanatın her alanında dinin yönlendirmesinin oldukça etkili olduğu görülmüştür. Üretilen bütün sanatsal yapıtlar ölünün diğer dünyaya geçişini sağlamak ve ebedi hayata geçmek amacıyla yapılmıştır. Mezopotamya’da dini içerikli üretimlerin olmasına rağmen Mezopotamya sanatının yaşanılan dünya ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mısır sanatı, Mezopotamya sanatı, resim, heykel, mimari, sanat tarihi