İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zoya ŞENGÜDER

NO Makale Adı
1669241805 YABANCI DİL OLARAK RUSÇA ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu makale “Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Edebi Metinlerin İşlevi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Bunun yanı sıra çevrimiçi uzaktan eğitim teknolojilerini ve Rus edebiyatına ait türlü metinlerden yararlanarak uygulanacak "Yabancı Öğrenciler İçin Yaratıcı Okuma Atölyesi" adlı eğitim projesini açıklamaktadır. Çalışmanın amacı, Rusçanın yabancı dil olarak yüz yüze ve uzaktan öğretiminde, yabancı öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve motivasyonunu artırabilecek bütünsel ve optimal okuma öğrenme sisteminin teorik gerekçesi ile bilimsel ve metodolojik yöntemlerin geliştirilmesidir. Makalemizde yer alan okuma yetisi, dört temel beceri arasında yer alan konuşma aktivitesi; fonetik ve sözcüksel-dilbilgisel bilgiler temelinde gerçekleştirilebilen karmaşık psikofizyolojik süreç olarak ele alınmıştır. Çalışmanın teorik önemi, okumayı öğretme sürecinin kalitesini arttırmanın ana yönlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın pratik önemi ise, internet kaynaklarını kullanarak okumayı öğretme sırasında belirli metodolojik yöntemlerinin tanımlanmasıdır. Ayrıca okuma etkinliğinin Rusçayı yabancı dil olarak öğreten derslerin ana unsurlarından biri olduğu ve günümüzde uzaktan öğretimin üniversite ve diğer öğretim kurumlarının öğretim faaliyetlerinde başvurulan başlıca yöntemlerden biri haline geldiği gerçeğine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Rusça öğretimi; edebi metinler, okuma ve anlama öğretimi; uzaktan elektronik eğitim kursu, etkileşimli okuma dersleri