İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yasemin TÜMER ÇELİK

NO Makale Adı
1669036899 ANTONİ TAPİES HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Çalışma, çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Katalan kökenli İspanyol sanatçı Antoni Tapies ve onun sanatına odaklanmaktadır. Bu kapsamda Antoni Tapies’in eserlerinde Doğu kültürünün etkileri incelenerek, eserlerinden örnekler verilmiştir. Çağdaş Batı resim sanatında yeni bir çıkış ve boyut yakalamak isteyen birçok Batılı sanatçı, sanatlarına plastik bir zenginlik katmak için Doğu’nun yerel ve geleneksel kültürünü incelemiştir. Tapies de bu etkilenmeyi yaşayan sanatçılardan biridir. Uzakdoğu'da sanata değer veren her şeyin sanatsal bir amacı vardır ve sanatın hayata entegre olması sanatçıyı etkilemiştir. Sanatçının hem sanat hem de düşünce biçimi olarak Çin kaligrafisinden ve Çin kültüründen etkilenmesi sanatçının tarzının çok yönlü olmasını sağlamıştır. Sanatçı, Çin sanatı özellikle de Çin hat sanatının etkisiyle çalışmalarına farklılık katmıştır. Antoni Tapies, eserlerinde gelişi güzel kullandığı lekesel tonlarla, kıvrak hareketlerle, sadelik ve otomatist tarzıyla bilinmektedir. Çin kaligrafi sanatından etkilendiğini eserlerine yansıtarak göstermiştir. Antoni Tapies; heykeltıraş, sanat kuramcısı ve ressam olarak bilinmektedir ve çok yönlü eserler ile karşımıza çıkmaktadır. Sanatçı kültürel açıdan ve yenilikçi düşünce açısından başarılı bir sanat hayatı sürdürmüştür. Batının ve doğunun sanatını harmanlamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Antoni Tapies, kaligrafi, çağdaş sanat