İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Semih KARLIDAĞ

NO Makale Adı
1668622645 LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN VİYOLONSEL-PİYANO SONATI FORMUNA KAZANDIRDIĞI YENİLİKLER

Bu çalışmada, klasik dönemin en önemli bestecilerinden Ludwig van Beethoven’ın ilk yazdığı viyolonsel-piyano sonatı olan Op. 5 No.1 ve son yazdığı viyolonsel-piyano sonatı olan Op. 102 No. 2 Sonatları üzerinden bestecinin viyolonsel-piyano sonatı formuna getirdiği yenilikler tespit edilmiştir. Bestecinin viyolonsel sonatlarını seslendirecek yorumcular ve viyolonsel sonatları hakkında çalışmalar yapacak araştırmacılar için bir kaynak oluşturulmuştur. Çalışmada Ludwig van Beethoven’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatı formuna yaptığı katkılar tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır. Beethoven'ın viyolonsel-piyano sonatları her iki çalgı repertuarında da çok önemli bir yere sahiptir. Bu önem kuşkusuz Beethoven'ın kendine özgü müzik diline ve sonat formunda yaptığı devrim niteliğindeki değişikliklere dayanmaktadır. Bu değişimlerden viyolonsel ve piyano sonatları da nasibini almıştır. Bu anlamda viyolonsel ve piyano repertuvarında çok önemli bir yeri bulunan ve müzikal anlamda ilklerin gerçekleştirildiği sonatlar olarak tarihe geçen Beethoven’ın viyolonsel-piyano sonatlarından Op. 5 No.1 ve Op. 102 No. 2 sonatlarının tarihsel ve yapısal boyutta analizi ve bu iki sonatın sonat formunun gelişimi bakımından karşılaştırılması araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Beethoven’ın sonat formunda kendine özgü bir dil oluşturduğu, viyolonsel-piyano sonatlarında teknik açıdan her iki enstrümanın sınırlarını zorlamaya çalışan bir anlayış ile sonat formuna büyük katkılarda bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ludwig van Beethoven, viyolonsel-piyano, sonat