İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğçe BAYDAR

NO Makale Adı
1667813851 YENİ CUMHURİYETİN YENİ MÜZİĞİ VE PAUL HİNDEMİTH

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanun Tasarısı kabul edildi. Tasarıda, Devlet Musikisi Konservatuvarı ve Tiyatro Akademisi olarak adlandırılabilecek ve bütün müzik şubelerini kapsayacak bir müessese kurulması planlanmıştı. Bunun üzerine, Berlin’de görev yapan Cevat Dursunoğlu’dan (1892-1970), tasarının gerçekleştirilmesi sürecinde danışmanlık yapacak bir uzman bulması istenmiş ve 1935 yılında, ünlü Alman müzik adamı Paul Hindemith (1895-1963) ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma uyarınca 1935-1937 yılları arasında üç defa Türkiye’ye gelip incelemelerde bulunan Hindemith, Ankara yönetimine ayrıntılı raporlar sundu. Bu çalışma, Hindemith’in, Türkiye müzik kültürüne büyük katkı sağlamış çalışma ve raporlarına odaklanmaktadır. İlk etapta, Almanya ve Türkiye’deki müzik kültürü karşılaştırılmış, bunun ardından Hindemith’in Türkiye’ye kazandırılması yönünde yapılmış çalışmalar anlatılmıştır. Bestecinin Türkiye’ye gelene kadarki yaşamöyküsü genel hatlarıyla sergilendikten sonra, son kısımda, Hindemith raporlarının içeriğine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hindemith, Hindemith’in Raporları, Devlet Konservatuvarı,Müzik, Kültür