İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 98  2022/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Orhan DÖNMEZ

NO Makale Adı
1667459551 TÜRKÜ SÖZLERİNDE METAFORİK ANLATIM

Türküler, insanların duygu ve düşüncelerini anlatan ve yansıtan önemli kültür unsurlarındandır. İnsanlar, acılarını, sevinçlerini, özlemlerini, aşklarını, gurbeti, sılayı vb. türküler aracılığıyla dile getirirler. Türküler sadece ezgileri ile değil, sözleriyle de halk kültürünün önemli bir mirası olarak kabul edilirler. Çünkü sahibi bilinsin ya da bilinmesin, türkü sözleri yaşamın gerçeklerini anlatan, dinleyenlerin kendilerinden bir şeyler buldukları, kendi düşüncelerine tercüman olan konuları içermektedirler. Türkü sözleri incelendiğinde, içerdikleri konuların zaman zaman farklı anlatım biçimleri ile aktarıldığı görülmektedir. Bu şekilde yapılan anlatımların, anlatılan olgunun daha yoğun duygular yaratmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu anlatım biçimlerinden biri metafordur. Bu çalışmada Muğla yöresine ait olan 15 türkünün sözlerinde bulunan metaforik anlatımların (eğretileme) tespitleri yapılmış, nasıl ve ne şekilde kullanıldığı açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkü, metafor, Muğla türküleri