İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğçe ÇELİK

NO Makale Adı
1666462779 TİP PROJE ÜZERİNDEN ALTERNATİF GELİŞTİRME VE MİMARİ TASARIM SÜRECİ: KAPALI SPOR SALONU

Spor, öğrencilerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve kültürel bakımdan gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda; lise kampüsleri içerisinde, kullanıcıları öğrenciler olan spor salonu yapılarının işlevi gereği sosyal etkileşime olanak tanıyan özenli bir tasarım yaklaşımı ile planlanması gerektiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, kapalı spor salonu yapısı tip projesi tasarım süreci temel kavramsal yaklaşımlara bağlı olarak düşünce aşamasından uygulama aşamasına kadar süreç tasarımı olarak ele alınmakta, geliştirilen mimari proje tasarım ilkeleri ve tip proje için farklı alternatifler sunulmaktadır. Tasarımda hedef farklı iklim, ekonomik ve coğrafi gibi koşullarda uygulanacak yapıların bu farklı koşullara mümkün olan en üst düzeyde cevap verirken, mekânsal olarak da kullanıcılara kaliteli alternatifler sunmasıdır. Ülkenin farklı bölgelerinde uygulanması halinde birbirini tekrar eden yapıların, farklı koşullara bağlı olarak birbirinden farklılaşması ve bu sayede yapıların mimari kimliğinin korunmasının sağlanması da önemsenen bir konudur. Araştırmada elde edilen bulguların, tasarım ve alternatiflerinin üretildiği proje süreci hakkında bilgi vererek benzer proje çözümlemelerinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tip Proje, Mimari Tasarım, Mimari Proje, Kapalı Spor Salonu, Mimari Tasarım Süreci