İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 98  2022/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pelin DEMİRÇE ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1666357622 CUMHURİYET DÖNEMİ MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ POLİTİKALARI

Kültür; bir toplumun geçmişten günümüze kadar maddi ve manevi değerlerinin tümü ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Kültür, insanoğlu var olduğundan beri değişmiş ve gelişmiştir. Bu değişim ve gelişim, toplumların geçmişlerinde yaşadıkları coğrafi ve sosyal etkileşimlerden doğan bir değişim sürecini anlatmaktadır. Osmanlı döneminde başlayan modernleşme süreci Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ivme kazanmıştır. Bu süreç içinde toplumsal pek çok alanda modernleşme adı altında müdahalelerde bulunulmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan ve bir müzik geleneğine sahip olan Anadolu’da, Cumhuriyet ile birlikte hızlanan modernleşme çabaları için, müdahale edilen en büyük alan müzikte olmuştur. Türk toplumu; Osmanlı’dan kalan bir müzik değil, köylerde yaşayan insanlarının içinde var olan ve onların yarattığı ezgileri toplayarak ‘Milli Musiki’ adı altında yeni bir müzik türü ile kendi kimliğini bulacaktır. Bu amaçla Türkiye’nin pek çok yerine derleme gezileri düzenlenmiştir. Sonuç olarak bu geziler sonunda pek çok Anadolu’nun dört bir yanından pek çok ezgi derlenmiştir. Aynı zamanda eğitim alanında yapılan reformlar ile birlikte yeni yeni eğitim kurumları açılmış ve öğrenciler yetiştirilmiştir. Yurt dışına eğitime gönderilen öğrencilerin ülkeye dönmeleri ile birlikte Batı Müziği’nin yöntem ve metotları öğrenilmiş, Türkiye’de oluşturulan Milli Musikinin bu yöntem ve metotlarla yeni düzenlemelere tabii tutularak çoksesli hale getirilme çalışmalarına başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzikoloji, müzik tarihi, müzik politikaları, cumhuriyet dönemi