İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hülya KAROĞLU, Mustafa Alperen YÜCEDAĞ

NO Makale Adı
1665519993 GRAVÜR SANATÇISI: ŞÜKRÜ ERTÜRK

Bu çalışma, ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerli sanatçılarından Şükrü Ertürk’ü yakından tanımak ve onun sanat yaşamına kısa bir yolculuk yapmak amacıyla yazılmıştır. Şükrü Ertürk’ün eğitim hayatı ve onu izleyen dönemde merkez bankasında kâğıt para basımı için yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca sanatçının yaptığı eserler ışığında gravür ve taille-douce (yumuşak oyma) tekniği yakından incelenmiş, tarihsel süreci ve Türkiye’deki gelişim süreci sanatçı üzerinden anlatılmıştır. Çalışma için literatür taramasının yanı sıra, Şükrü Ertürk ile bire bir görüşme sağlanmış kendisinin verdiği bilgiler doğrultusunda bu makale kaleme alınmıştır. Bununla birlikte sanatçının 26 Mayıs 2022 tarihinde Gazi Üniversitesinde sergisinden eserlerin bir kısmı fotoğraflanmış ve gerçekleştirmiş olduğu atölye çalışmasında yer alarak yüksek baskı ve çukur baskı denemeleri yapılarak Şükrü Ertürk’ten konu ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Çalışmada sanatçının taille-douce tekniği ile yapmış olduğu çalışmalarda kendine has yöntem ve uygulamaları sonraki nesillere aktarılması bakımından önemi oldukça fazladır. Ortaya çıkan bu çalışma gelecek nesillere ışık tutması bağlamında önemlidir. Çalışmada gravür sanatının önemi ve sürecin zorluğuna değinilmiştir. Taille-douce (yumuşak oyma) tekniğinin incelikleri ve ülkemizde bu sanata gönül veren veya ilgi duyan herkes için sanatçının yaşadığı sürecin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şükrü Ertürk, gravür, taille-douce