İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 104  2023/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Derya ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1665440638 ÇAĞDAŞ SANAT, BİENAL, KÜRATÖR İLİŞKİSİ

Çağdaş sanatın temsili sayılabilecek en önemli unsurlardan biri olan bienaller küreselleşmenin sanat üzerindeki etkisiyle, ilk olarak 1895 yılında Venedik Bienali ile devreye girmiştir. 1990’lı yıllarda ise Venedik Bienali örneğinden yola çıkarak birçok ülkede bienallerin sayısında önemli bir artış söz konusu olmuştur. “Sanat için, sanat” fikrinin ön planda olduğu bienaller her ne kadar ücretsiz olarak düzenlense de günümüzde arka planda güncel sanat piyasası ile, dolaylı da olsa ilişkileri gözlenmektedir. Bienaller kavramsal boyutuyla sanat etkinliğini sürdürürken, ait olduğu ülkenin kültürel değerlerinin tanıtılması, ait olduğu şehrin tanıtılması, kentlerin ön plana çıkartılması, bunula birlikte kültür turizmine olan katkılarıyla devam eden ve günümüzde sayıları 300’ün üzerinde olan bir sanat etkinliği olarak yerini almıştır. Müzayedelerle başlayan sanat piyasasında modernizmle birlikte galerilerin etkisi artmıştır. Fakat bugün çağdaş sanat ortamında müzayedelerin gücünün tekrar artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bienaller ve fuarlar karşılaştırıldığında ise, fuarların son zamanlarda daha fazla söz sahibi olmaya başladığı söylenebilir. Bu durumun sanat piyasasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Müzeler ise; özel müzelerin kurulması ile bugün farklı bir yapılanma içerisine girerek kendilerini yenileme yolunda ilerlemekte ve eserlerin kapatıldığı alanlar olmanın ötesine çıkan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, güncel sanat, modern sanat, sanatçı, sanat piyasası, galeriler, müzeler, bienal, küratör