İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ömer Alper ERDOĞAN, İlkay Ebru TUNCER BOON

NO Makale Adı
1665053079 PİYANO DÜETLERİ VE PİYANO ENSEMBLE KONUSUNDA YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Piyanoda birden fazla kişinin birlikte seslendirme yapabilmesini sağlayan düet ve ensemble çalışmaları öğrencilere ve piyanistlere solo çalışmalarda edinemeyecekleri birliktelik ile ilgili olanaklar sunmaktadır. Bunlar, dinleme, klavyeyi paylaşma, ortak bir dil oluşturma, birlikte çalışma ve farklı bir repertuvar ile tanışma gibi ilk akla gelen katkılardır. Daha önce solo piyanoda ilerlemiş öğrencilerin dört el eserler çalıştıklarında farklı bir repertuvar ile karşılaştıkları, birliktelik becerilerini geliştirdikleri, piyano çalışmaktan daha çok keyif aldıkları görülmektedir. Günümüzde dijital piyanoların da bu enstrümanı ulaşılabilir kılmasıyla müzik eğitiminde temel çalgı olan piyanonun evlerde ve eğitim merkezlerinde yaygınlaştığı, müzik eğitimcisi ve araştırmacılarının da piyano düetleri ve piyano ensemble’ları konusunda artan bir şekilde çalışmalar yaptıkları dikkati çekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların sayılarındaki artış, bunların incelenmesi ve sınıflandırılarak içerikleri hakkındaki bilgilerin düzenli bir şekilde sunulması gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaçla yurt dışı ve yurt içinde yayınlanmış olan düet, düo, dört el, piyano ensemble konusunu içeren araştırmalar incelenmiştir. Araştırma, doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve incelenen çalışmalar piyano eğitimine olan katkıları, uygulama içerip içermemeleri, araştırmada kullanılan yöntemler, literatüre sağladıkları katkılar ve ulaşılan sonuçlar açısından değerlendirilmişlerdir. Araştırmada elde edilen verilere göre yurtdışı kaynaklı çalışmaların sayıca ülkemizde yapılanlardan çok fazla olduğu ve çok eski tarihlere dayandığı görülmüş; ülkemizde yapılan çalışmaların ise çok daha yeni tarihlere dayanan ve az sayıdan oluştuğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca ülkeimzde yapılan çalışmaların başlangıç düzey piyano eğitimini hedeflediği görülmüştür. Tüm bunlara ek olarak ister yurtdışı ister yurt içi kaynaklı olsun gerçekleştirilen çalışmaların çok büyük kısmının düet ve ensemble çalışmalarının piyano eğitimine olan faydalarına dair betimleme amaçlı gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düet, Duo, Dört el piyano, Piyano Ensemble, Piyano düetleri