İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nilay ERTÜRK, Ayşenur SAKÖNDER

NO Makale Adı
1664516333 TEMEL TASARIM İLKELERİ KAPSAMINDA SEÇİLMİŞ TEKSTİL MALZEMELERİ İLE DOKUMA KUMAŞ YÜZEY TASARIMLARI

Temel tasarım eğitimi, sanat ve tasarım kökenli tüm eğitim kurumlarında verilen bir derstir. Bir tasarım ürününü oluştururken teknik ve biçim olarak birtakım planlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. İlk aşamada bu planlamaların standart bir kompozisyon çerçevesi içerisinde üretime aktarılmaları gerekmektedir. Bu aşamadayken, temel tasarım öge ve ilkeleri ürünlerin tasarım kompozisyonlarının düzenlenmesinde en etkili yöntem olarak görülmektedir. Temel tasarım ilkeleri ile tekstilde bir kumaş hazırlama yöntemi olan dokuma yöntemi yapılan bu çalışmada buluşturulmuştur. Geçmiş yüzyıllarda dokumanın insan hayatındaki yeri genel itibariyle örtünmek olmuştur. Günümüzde ise tekstil ve moda endüstrisindeki dokumacılık anlayışı, işlevsel ve estetik sınırlarını genişletmeyi başarmıştır. Böylece, dokuma kumaş tasarımı kullanılış amacı ve yüzey görünümü açısından farklı değişikliklere uğratılarak deneysel tasarımların artmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, sanat ve tekstil alanlarının anlamsal ve biçimsel ortak yönlerinin bütünleşik bir yapı oluşturmaları amaçlanmıştır. Bu sebeple dokuma kumaşların yüzey tasarımlarında kullanılan tekstil malzemelerinin sanatsal bir üslupla temsil edilmesi sağlanmak istenmiştir. Estetik ifade tarzları malzemelerin boyanma aşamalarında gösterilmiştir. Boyama işlemlerinde hem toz boyalar hem de akrilik boyalar tercih edilmiştir. İşlemler el ve fırça yardımıyla yapılmıştır. Bu sayede dokuma yönteminde kullanılan alışılagelmiş malzeme-biçim ilişkisinin çerçevesi genişletilerek dokuma kumaş üzerinde deneysel yöntemlerin uygulamalı çalışmalardaki yapılabilirliğinin genişletilmesi sağlanmıştır. Kullanılan tüm malzemelerin kumaş yüzeyindeki desen düzenlemeleri ve renk skalaları tasarımcı tarafından belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Temel tasarım ilkeleri, dokuma, kumaş yüzey tasarımı