İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 98  2022/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU, Turgut Efe VAROL

NO Makale Adı
1664281550 BİR BAŞKALDIRI SİMGESİ OLARAK GÜLEN KADIN: ROXANA HALLS RESİMLERİNİN GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Gülme eylemi çeşitli sebeplerle meydana gelir ve farklı anlamlar taşır. Farklı anlamlar taşıdığı gibi gülme eylemine karşı gelişen tepkiler de değişiklik gösterir. Gülme kuramı gülmenin mantığını anlayabilmek için önem taşımaktadır. Gülmek stres giderici bir yöntem haline dönüşebileceği gibi toplumları baskılamak için engellenmesi gereken ve buna bağlı karşı duruş olarak bir başkaldırı eylemine de dönüşebilmektedir. Bu makalede gülme kuramı ve gülmenin toplumsal ve bireysel nedensellikleri incelecektir. Erkek egemen toplumlarda kadının gülmesi bir sorun olarak toplumsal baskı altına alınmaya çalışılır. Kadın ve gülme eylemi ile ilgili resimler yapan Roxana Halls bu bağlamda önemli sanatçılardan biridir. Roxana Halls kadının içselleştirdiği toplumsal baskılarını bir öz denetim mekanizmasına dönüşümünü kırma yollarını aramaktadır ve Helene Cixous’nun dişil yazı kavramını eserlerinin kavramsal alt yapısında kullanmaktadır. Yoğunlukla kadın portreleri ve kadın figürleri olan resimlerinde gülme eylemini resmetmiş olan sanatçı, kadın başkaldırısını görselleştirmektedir. Çalışmada; gülmenin baskılayıcı ve erkek egemen toplumlarda denetim altına alınması gereken bir eylem olması ile bağlantılı olarak post yapısalcı feminist felsefe bağlamında bir başkaldırı eylemine dönüşümü, kadının bedeninin özgürleşmesi ve kendini ifade etme yöntemi olarak eleştirel bir üslup ile Roxana Halls’un sanat eserinde kullanılması grafik tasarım bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gülmek, Feminizm, Roxana Halls, dişil yazı, grafik tasarım