İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aizat MADİKOVA ÖZER

NO Makale Adı
1664281234 SEMİH KAPLANOĞLU’NUN “BAĞLILIK: ASLI” FİLMİNDE ANLATININ DRAMATİK UNSURU OLARAK MEKÂN KULLANIMI

Mekân; sinematografik anlatının önemli bir unsurudur. Sinematografik evrende mekân; anlatının görünür kılınmasını sağlayan bir düzlemdir. Sinematografik mekân; gerçek ya da hayal ürünü mekânların perde yüzeyine yansıtılmasıyla oluşur. Klasik Anlatı, Modern anlatı ya da modern sonrası ortaya çıkan farklı anlatı kategorilerinde mekân, hikâyenin kimi zaman fonu, kimi zaman başat unsuru olagelmiştir. Özellikle yönetmenin bireysel bakışının yansıması olan ve ‘auteur’ olarak tabir edilen sinema anlatısında mekân; çoğunlukla yönetmenin bireysel yorumu anlam kazanmaktadır. Türk sinemasında 1990’lı yıllardan itibaren ‘auteur’ kuramına uygun özelliklere sahip yönetmenler ortaya çıkmaya başlamıştır. Yönetmenlerin bireysel dünya görüşlerinden, bireysel anlamlandırmalarından kaynaklanan özgün filmler dünya çapında film festivallerinde büyük ilgi görmüştür. Bu filmlerin ortak özelliklerinden biri; sinematografik anlamlandırmanın önemli unsuru olan mekân kullanımındaki farklılıklar ve zenginliktir. Yönetmenlerin bireysel öyküleri sayesinde sinemada mekân kullanımı da var olan mekanlara bakış açıları da çeşitlenmiştir. Bu çalışmada Türk sinemasının ‘auteur’ yönetmenlerinden olan Semih Kaplanoğlu’nun 2019 yılı yapımı olan “Bağlılık: Aslı” filminde mekân kullanımı, filmin anlatısında oynadığı rol üzerinden incelenmiştir. Filmde mekânların, anlamı aktarmak için önemli bir sinematografik unsur olarak tercih edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sinemasal anlatı, Sinemada mekan, Türk sineması, Semih Kaplanoğlu, Auteur, Anlatıbilim