İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sami Gürkan KÖVENÇ, C. Bülent ERGÜDEN

NO Makale Adı
1663943720 FERNANDO SOR’UN GİTAR METODUNDAKİ PERSPEKTİFLE ANDRES SEGOVİA’NIN 20 ETÜTLÜK SEÇKİSİNİN ORİJİNALLERİYLE KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Bu çalışmada klasik gitar repertuarında ve eğitiminde önemli bir yeri olan Fernando Sor’un etütlerinin orijinal hali ve gitarist Andres Segovia’nın 20 etütlük seçkisi olan edisyonu Sor’un metodundaki perspektifi ile karşılaştırılmalı olarak analiz edildi. Segovia’nın 20 etütlük seçkisi uzun yıllar müzik eğitiminde önde gelen kaynaklardan biri olmuştur. Ancak Fernando Sor’un etütlerinin orijinallerine bakıldığında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar Sor’un Klasik dönem bakış açısıyla, Segovia’nın Romantik dolaysıyla öznel bakış açısından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Sor’un ‘Methode pour la Guitare’ başlıklı metodunda anlattığı müzikal ve teknik bakış açısı perspektifi, Segovia’nın Romantik dönem stili ile karşılaştırılarak etütler üzerindeki önemli farklılıklar tespit edildi. Segovia’nın seçkisi olan etütler içinden 5, 10 ve 17 numaralı etütler karşılaştırılmalı olarak analiz edildi ve önemli farklılıklar bulundu. Ayrıca Segovia’nın 20 etütlük seçkisi dışındaki 101 etüdün profesyonel gitaristler tarafından yapılan kayıtları araştırılmış, bunlar içinden seçilen 40 önemli gitaristin kayıtları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu analizde Segovia’nın seçkisi ve dışında kalan Sor etütler içinden kayıtlarda en çok çalınma oranları tespit edilmiştir.