İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 98  2022/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İpek Fatma ÇEVİK

NO Makale Adı
1662713252 HAREKETLİ BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME (İNFOGRAFİK) TEKNİĞİ, KULLANIM ALANLARI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Devinimsiz her tür nesne ve görselin devinimli hale getirilmesi yolu ile ortaya çıkan canlandırma, 19. yüzyılda fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte başlayan gelişimi ile günümüz dijital çağının tüm olanaklarını kullanarak gelişmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde sinema, televizyon, reklam, oyun tasarımı, sosyal medya mecralarının yanı sıra neredeyse tüm bilim ve eğitim alanlarında da yaygın olarak canlandırmalar kullanılmaktadır. Canlandırmalar, kaynaktan alıcıya gönderilen bilginin içeriğine uygun olarak hazırlanan görsel iletişim aracı olarak ifade edilen ve grafik tasarımı disiplini içerisinde ele alınan bilgi grafikleri (İnfografik) içerisinde de sıklıkla tercih edilmektedir. Bilgi grafikleri yakınlaştırmalı, video, durağan (Statik), etkileşimli, tıklanabilir ve hareketli bilgi grafikleri başlıkları altında gruplanarak kullanım alanlarına göre tercih edilmektedir. Bilginin görselleştirilmesi ile çekici, etkili, akılda kalıcılığı yüksek ve kısa sürede daha çok bilgi aktarımı sağlayan bilgi grafikleri, günümüz dijital teknolojilerine paralel olarak gelişim göstermiştir. Böylece kullanım alanı olarak masaüstü yayıncılığın sınırları dışına çıkarak, televizyon ve sosyal medya mecralarında hareketli bilgi grafikleri yer almaya başlamıştır. Bu araştırmada hareketli bilgi grafikleri çerçevesinde, tekniği ve kullanım alanları ele alınarak günümüzdeki önemi vurgulanmış, örnek bir uygulama ile hareketli bilgi grafiklerinin üretim aşamaları açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: İnfografik, bilgi grafiği, hareketli bilgi grafiği