İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 94  2022/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Borga KANTÜRK

NO Makale Adı
1662672715 TÜRKİYE GÜNCEL SANATINDA VİDEO SANATININ BUGÜNÜ VE VİDEO SANATINA ODAKLI SERGİLEME, ORGANİZASYON MODELLERİ

Türkiye’de güncel sanat tartışmalarının yapıldığı 90’lı yıllardan itibaren, performans, fotoğraf ve video gibi disiplinler özellikle Genç Etkinlik, Genç Sanat, Günümüz Sanatçıları Sergileri gibi etkinliklerin de aracılığıyla dönemin sanatçıları tarafından oldukça tercih edilir sanat üretim pratiklerine dönüşmeye başlamıştı. Bu alanda üretim çeşitliliğinin artışı video sanatının o günlerden bugüne Türkiye’de sinema, belgesel, film gibi diğer hareketli görüntüye odaklı alanlar haricinde de sanatsal bir disiplin, tür olarak görülmesine vesile olmuştur. 90’lı yıllarda İstanbul Bienali gibi uluslararası prestijli günümüz sanatı sergi edisyonlarında sıklıkla karşılaşılmaya başlanan video sanatı, 2000’li yılların başında açılan Türkiye’nin Modern Sanatlar Müzesi olan İstanbul Modern’in kalıcı koleksiyonuna video-eserlerden oluşan geniş bir seçkiyi de dahil etmesiyle daha çok görünür olmuştur. Bu sayede de ana-akım sanat disiplinlerinden biri olarak satın alınabilir, koleksiyonu yapılabilir bir eser formatı olarak yerini sağlamlaştırmıştır. 2022 yılını yaşadığımız şu günlerde ise sadece video sanatına odaklanan ve bu disipline dair üretimlerin sergileme ve sunum alanlarını genişletmeye çalışan profesyonel alternatif yapılar ile karşı karşıyayız. Bu makale de özellikle beş model üzerine odaklanmaktadır. Yama, Monitör, Bilsart, Senkron Video Festivali gibi başat kurumsal örneklerin görünürlük politikaları, sergileme stratejileri incelenecek ve sanat ortamına video disiplini bakımından yaptıkları katkıları üzerinden tartışılacaktır. Bu makale video-sanatının alternatif zeminlerini ortaya çıkarmayı, olanakları ve ortaklıkları incelemeyi ve bu alanda yeni-üretim gösterecek genç sanatçılar için bir başlangıç noktası olmayı hedeflemektedir.
Anahtar kelimeler: video sanatı, kamusal alan, Türkiye’de güncel sanat, video anlatı, hareketli görüntü, sergileme modelleri