İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şeyma Müge İBA

NO Makale Adı
1662021609 DİJİTAL HEYKELDE YARDIMCI TEKNOLOJİLER*

Sanatın çoğu zaman kendi teknolojisini yarattığını düşünmek mümkündür. Bu bağlamda sanat ve teknoloji ilişkisi güncel gelişmelerden ve teknolojik donanımlardan etkilenmektedir. Heykel gibi disiplinlerde de bu etkileri görmek mümkündür. Güncel hayatta kullanılan pek çok mecra dijital tabanlı olarak evirilmektedir. Özellikle son dönemde dijital tabanlı pek çok sanat uygulaması daha popüler hale gelmiştir. Dijital heykel de bu süreçteki ilgiden etkilenmektedir. Dijital heykel yapım teknikleri açısından eser tasarlama ve oluşturma aşamalarında bazı yardımcı programların kullanıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada dijital heykel yapımında yardımcı olarak kullanılan bilgisayar programları ve aplikasyonlar incelenecektir. Bu programların, güncel olanaklarda sanatçı için verimliliği, ulaşılabilirliği ve kullanım kolaylığı gibi etmenler açısından değerlendirilmesi yapılacak, etkileri incelenecek ve konuya ilişkin bulguların değerlendirilmesiyle çalışma sonuçlandırılacaktır.

Anahtar sözcükler: Heykel, Dijital Heykel, Teknoloji ve sanat, Güncel heykel