İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Saime UYAR

NO Makale Adı
1660811884 GÜNCEL SORUNLAR KARŞISINDA SANATSAL TEPKİLER :MÜLTECİ KRİZİ VE SANATSAL OLUŞUMLAR

Bulunduğu çağ ile etkileşim içinde olmasından ötürü sürekli bir değişim halinde olan sanat, toplumsal oluşumların bir yansıması olarak üretimini sürdürmektedir. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan mülteci krizi, sosyal, kültürel, siyasi, politik, ekonomik gibi birçok alanda tüm toplumları etkileyen küresel bir sorun halini almıştır. Dolayısıyla mülteci krizinin güncel sanat üretimi üzerindeki etkisi kaçınılmaz olmuştur. Günlük yaşantımızın her alanıyla iç içe olan güncel sanat, çağın sorunlarını muhalif bir çizgide ele alarak eleştirel üretimlere imkân yaratmaktadır. Bu bağlamda geçmiş ve günümüz üzerinden göç ve mülteci konusunu çalışmalarına konu edinen farklı coğrafyalardan sanatçıların çalışmaları üzerinden mülteci krizinin sanat üzerindeki etkileri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, göç, mülteci, mülteci krizi, güncel sanat, toplum