İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meysem SAMSUN, İ. M. V. Noyan GÜVEN

NO Makale Adı
1660424295 SANAT EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çocuklar çok hızlı gelişir ve büyürler. Büyüme süreci, farklı gelişimsel evreleri içerir. Gelişimsel evrelerin belirli ortak özellikleri yanı sıra bireye özgü koşullara bağlı farklılıkları da vardır. Sanat eğitimi; algılama, düşünme, tasarlama, yorumlama gibi birçok kazanım ile birlikte çocuğun kendini ifade etmesine, estetik bakış açısı kazanmasına öncülük ederek problem çözme becerisine olumlu katkılar sağlar. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi kapsamında görsel sanatlar eğitiminin, çocukların bilişsel süreçlerine ve özellikle küçük motor kasların gelişimine etkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, görsel sanatların bir kolu olan resim sanatı kapsamında, çocuk resimlerinin özellikleri ve çocukluktan gençliğe çizgisel gelişim süreçleri incelenerek, sanat eğitiminin çocuk gelişimine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Erken çocukluk döneminden itibaren çocukların yapmış olduğu karalamalar ve çizimler üzerinden görsel araştırma yöntemi ve literatür araştırmaları ile kuramsal alt yapısı oluşturulan makalenin sonuç ve tartışma kısmında ise sanat eğitiminin gerekliliği toplumsal bazda ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, sanat eğitimi, kültür, çocuk resimleri