İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 94  2022/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emel ERKAPLAN, Gül COŞKUN

NO Makale Adı
1660406608 ÇAĞDAŞ TEKSTİL TAKILAR

Geçmişten günümüze yaşadığı dönemin izlerini taşıyan, tarihe ortaklık eden takılar, insanoğlu için vazgeçilmez
bir giyim aksesuarı olmuştur. Farklı kullanım alanları ve amaçları olan takılar zamanın getirdikleri ile değişime
uğramış ve dönüşüm içine girmiştir. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan sanatsal takılar farklı biçim, boyut,
kavram ve malzemeler ile yeni kimlikler kazanmıştır. Özellikle çağdaş takı kavramının ortaya çıkmasıyla takıda
yenilikçi, değerli sayılmayan farklı alternatif malzemelerin kullanımı başlamış, tasarımcılar bu süreçte kaygıdan
uzak özgürce her malzemeyi sanatsal ifadeyle takıya dönüştürmüştür. Günümüz çağdaş takı kavramında alternatif
malzeme kullanımı, tasarıma sıra dışı ve sınırları zorlayan ifadeler kazandırmıştır. Takıda malzeme sınırının
ortadan kalkmasıyla takı süslenme amacının yanı sıra bir sanat eseri gibi ifade aracı olarak kullanılmaya
başlamıştır. Takıda seramik, metal, ağaç, organik malzeme ve değerli-yarı değerli taş gibi pek çok malzemenin tek
başına ya da bir arada kullanıldığı görülmektedir. Hammaddenin işlenmesinden ürün haline gelene kadar tüm
işlemleri kapsayan tekstil de bunlardan biridir. Tekstil teknik ve malzeme anlamında oldukça geniş bir kavram
olması nedeniyle farklı disiplinlerle birlikte kullanıma olanak vermektedir. İstenilen doku, renk, boyut, biçim
kazandırmada sınırsız seçenekler sunan tekstiller sanatçıların sıra dışı ifadeler bulan takı uygulamalarında tercih
ettikleri bir malzeme olmuştur. Ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapan sanatçı, tasarımcılara ait, teknik,
malzeme, biçim vb. açıdan oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olan tekstil takılar çalışma konusunu oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Takı, Tekstil takı, Çağdaş takı, Sanatsal takı, Giyim aksesuarı