İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 94  2022/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gamze ERENGÖNÜL

NO Makale Adı
1659451597 ROMANTİZMDE TEKNİK BİREYCİLİK: PAGANINI

17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sında bilim ve felsefe alanlarında olağanüstü etkileri olan Aydınlanma Çağı’nda birey; gelişen akılcı düşünceyi, eski, geleneksel ya da değişmez kabul edilen ideolojilerden özgürleştirmeyi amaçlamıştır. Aydınlanmayla birlikte laik ve akılcı düşünce kabul görmeye başlarken temel hak ve özgürlükler, kuvvetler ayrılığı, halkın devlet yönetimine demokratik yollarla katılması ve doğrudan demokrasi gibi yenilikler hayatın temel anlamı haline gelmiştir. 20. ve 21. yüzyıldaki modern demokrasinin temellerinin atıldığı bu dönemde birçok düşünür ve bilim insanı yaptıkları yeniliklerle döneme damgasını vurmuştur. Düşüncedeki bu ilerlemeyle birlikte "Karanlık Çağ" olarak nitelendirilen Orta Çağ'ın sonuna gelinmiştir. Sürece tanıklık etmeden, salt manevi inanışın aksine deney ve gözlem, bu dönemde bilimin uygulama biçimindeki en önemli unsur olarak ortaya çıkmış ve doğa bilimlerinde önemli gelişmelere kaynaklık etmiştir. Akıl ve bilimdeki bu ilerlemeler, bireyde özgürlük kavramının gelişmesine yol açmış ve 1789 Fransız İhtilali ile Avrupa’da bağımsızlık, bireycilik, eşitlik kavramları ve milli duygular “romantizmin” yeni bir akım olması için gerekli zemini oluşturmuştur. Milli duygular ile güçlenen, halka hitap eden sanat anlayışı dönemin temel sanat ilkesi haline gelmiştir. Mantık yerine hisler önem kazanmış, akıl ve sağduyunun yerini ise dizginlenemeyen ve ölçü tanımayan duygu, hayal gücü ve coşku unsurları almıştır. Bireycilik ve özgürlükteki vurgu, müziğe de yansımış, önceki dönemlerde soyluların siparişleri üzerine bestelenen ve onların amatör çalış seviyelerine uygun bir şekilde yazılan eserlerin yerini form yapısı son derece karmaşık, ancak çalgısının ustası virtüözler tarafından seslendirilebilen yapıtlar oluşturulmaya başlanmıştır. Virtüözler çağının başladığı bu dönemde bir isim, çağa altın harflerle ismini yazdırmıştır; Niccolò Paganini... Bu makalede, romantik dönem ve entelektüel yapısı ile Paganini’nin romantik müzik anlayışına getirdiği yenilikler ve bu dönem üzerine etkileri ayrıntılı şekilde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Romantizm, teknik bireycilik, Paganini, müzik