İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Döndü KILINÇ, Vedia Okutan GAYDELER

NO Makale Adı
1658325868 KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NDE SERGİLENMEKTE OLAN CAM ESERLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde modern sanat alanında ilk müzelerden biri olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 1940’tan beri önemli koleksiyonlar biriktirerek kültürlerarası serüvene tanıklık etmektedir. Bunlardan biri olan Paşabahçe mağazalarına ait cam eser koleksiyonu işlevsel, simgesel, estetik ve sanatsal özelliklere bürünerek tarihimizle ilgili bilgileri geleceğe taşımaktadır. Anadolu Medeniyetler Koleksiyonuna ait Pazırık Kâse, Asur Gondol, Hitit Duası Kâse, Alacahöyük Şişe, Urartu Vazo gibi çeşitli medeniyetlerin hikayelerini anlatan cam süsleme teknikleriyle öne çıkmaktadır. Arkeolojik kazılarla ele geçen taşınabilir kültür varlıklarımızdan olan cam buluntular, M.Ö. 4 binde sır malzemesi olarak kullanılırken daha sonra boncuk ve kap formunda karşımıza çıkarak işlevsel ve süsleme amacını taşımıştır. Araştırma konusuna dahil olan koleksiyon sayesinde ise Neolitik Dönem, Tunç Çağı, İskit, Asur, Hitit, Likya, Urartu ve Pers sanatı gibi farklı toplumlara ait sanat eserlerinin orijinal halleri farklı işlevde ve malzemede karşımıza çıkmaktadır. Özgün üretim ve dekorasyon tekniklerinin görüldüğü parçalardaki form zenginliği ve motiflerdeki ince işçilik el yapımı camların değerini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen Paşabahçe Mağazalarına ait Anadolu Medeniyetleri ve Camda Dünya Mirası Koleksiyonları, eser analizi yöntemi ve literatür tarama yöntemiyle incelenmiştir. Müzede sergilenen cam eserler üzerine daha önce bir çalışma yapılmadığından literatüre katkı sağlanılacağı düşünülmektedir. Bu amaçla toplanan bilgiler ışığında, 11 adet cam eserin malzeme, teknik, renk ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Modern Sanat Müzesi, Cam Sanatı