İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Didar Ezgi ÖZDAĞ

NO Makale Adı
1658092435 BAROK DÖNEMİN İZ BIRAKAN RESSAMI: ARTEMİSA GENTILESCHI VE KARANLIK RESİMLERİ

Sanat tarihinin en karanlık atmosferine sahip olan “Barok Sanat” Rönesans’tan keskin bir çizgi ile ayrılmaktadır. 1580-1750 yılları arasını kapsayan bu dönem, 16. yüzyılda İtalya’da doğmuştur. Barok sözcüğü düzgün olmayan inci anlamına gelmektedir. Ayrıca Rönesans ve Maniyarist dönemden sonra ortaya çıkan eserleri aşağılamak için kullanılmaktadır. Barok, aslında karanlığın içerisindeki bir ses gibidir. Bu dönemde daha kişisel konuların ön plana çıkması, özgünlük arayışı , mükemmelin dışında kalanının sorgulanması temel dayanak noktasıdır. Özellikle resim sanatı, biçimsel alanda farklılıklar göstermiş, çizgi ve renk geçişleri daha belirsiz bir hal almıştır. Karanlığın gölge ile uyumunun bir arada kullanılması veya gölgeler içerisinde kaybolması yine bu dönemde karşımıza çıkmaktadır. Barok resim sanatında , Rönesans’ın aksine açık komposizyon kullanılmakta, yani resmin dışında da devam eden bir gerçeklik algısı mevcuttur. Resimlerde renkler atmosferde kaybolmakta, ışık komposizyonun önemli bir unsuru haline gelmektedir. Öte yandan döneme damga vuran ressamlar Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Bernini, Reni, Ribera ile birlikte dönemin dikkat çekici bir diğer ismi Artemisa Gentileschi’ dir. Sanat tarihinin belki de en güçlü kadın sanatçılarından olan Gentileschi, Ressam Orazio Gentileschi’nin kızıdır ve ilk fırça darbelerini babasından öğrenmiştir. 1600’lerde kadın ressamların neredeyse hiç kabul görmediği bir dönemde kendi yolunu çizebilmek için büyük bir mücadele vermiştir. Resimleri genellikle karanlık , çarpıcı ve büyüleyicidir. Cesur bir kararlılıkla ele aldığı konular ise zaman zaman kendi görüntüsüne yapılan göndermelerdir. Bu araştırma ile birlikte, Artemisa Gentileschi ve karanlık temaya sahip eserleri barok dönem üzerinden ele alınmış, ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Barok dönem, Barok resim, resim, Artemisa Gentileschi