İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 96  2022/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bayram AYTEKİN

NO Makale Adı
1657555066 ÇOK SESLİ ALIŞVERİŞİN SİMGESEL KODLARI

Bu çalışmada, Akakçe (Karşılaştırmalı alışveriş platformu) müzikli reklam videosunda kullanılan Kızılcıklar oldu mu şarkısının toplumsal düzlemde verdiği kültürel çağrışımlara bir inceleme yapılmıştır. Buna bağlı olarak Akakçe (Karşılaştırmalı alışveriş platformu) reklam videosunda kullanılan TRT THM repertuvarında bulunan ve Edirne yöresine ait Kızılcıklar oldu mu şarkısının ulusal kimliğe, cumhuriyet döneminin kültür devrimine yönelik verilen hatırlatıcı kodlar, şarkının popüler kültürde bilinirliği, marka ismi, markanın kalıcılığını sürdürme ve şarkının tercih edilme nedenleri irdelenmeye çalışılmıştır. Ulusal veya uluslararası şirketlerin pazarlama stratejileri ürün satışını artırmada müziği araç olarak kullanması, müziğin temel bileşenlerinin yeterince öne çıkmamasına neden olmuştur. Bu durum müziğin önde/gözde olma durumunu olumsuz etkilemiştir. Buna bağlı olarak, müziğin kullanılış amacına göre sınıflandırılması ve sanat eseri olup/olmaması üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, post-modern dönemde kültürel öğelerin teknolojik araçlar ile milyonlarca kişiye ulaşması, hızlı tüketim ve kültürel öğelerin değişimlerine neden olmuştur. Bu değişimler her ne kadar olumsuz olarak görülse de kültürün sürekliliği açısından önemlilik arz etmektedir
Anahtar Kelimeler: Reklam müziği, semiyotik, post-modern, kültür endüstrisi, kitle iletişim, çok seslilik