İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem OK, Leyla ÖĞÜT

NO Makale Adı
1657220769 AMPİR DÖNEMİ KADIN GİYSİLERİNDE SİLUET, KUMAŞ VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Tarihsel dönemlere ait giysiler dönemin siyasi ekonomik politik olaylarının birer yansıması ve sanatsal kültürel ideolojik yaklaşımının birer göstergesi olmuşlardır. Dönem giysilerindeki bu bileşenlere o dönemdeki teknolojik gelişmelerin olanakları da eklendiğinde, yaşama dair birçok okumayı dönem giysileri üzerinden yapabilmek mümkün olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sanat tarihinde Neoklasik dönemin sonlarına denk gelen Ampir/Empire dönemi kadın giysileri hem siluet hem de diğer detayları ile sanatsal, kültürel birçok detayı ortaya koymakta ve yeni yapılan tasarımlara da ilham kaynağı olmaktadır. Bu çalışmada; dönemin teknik gelişmeleri ve kültürel yapısı üzerinden Ampir/Empire giysilerinin siluetleri, kumaş-desen özellikleri incelenmiş, günümüz modasına yansımaları görsellerle desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu araştırmanın tekstil ve moda tasarımı alanında çalışacaklara kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ampir Dönem silüeti, Ampir Dönem kumaş özellikleri, Ampir Dönem desen özellikleri