İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin SÖNMEZ

NO Makale Adı
1657206121 TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE NOKTA ÇALIŞMASININ OLANAKLARI VE SANATÇI ESERLERİNDE KARŞILIKLARI

Temel Sanat Eğitimi dersi Bauhaus Okulu/Ekolünün mirası olarak bugün ülkemizin güzel sanatlar eğitimi veren birçok fakültesinde, birinci sınıf dersi olarak okutulmaktadır. Genel amaç olarak ders kapsamında, sanatın ilke ve kuralları, grameri, dili, nokta, çizgi, leke, renk, doku gibi plastik sanatların eleamanları, uygulama ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, pratik ve teorik çalışmalar yoluyla öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu ders klasik, usta çırak atölye eğitiminden farklı olarak, teknoloji ve sanayi ürünlerinin doğayı gittikçe görsel/fiziksel olarak kirletilmesine alternatif olarak, çevreyi estetik kılacak tasarımcı ve sanatçıları yetiştirmeyi amaçlayan, eğitim modellerinin sonucudur. Okulların ders programları farklılıklar gösterse de, çoğunlukla bu ders kapsamında nokta konusuna sanatta açık-orta-koyu ton ilkelerini öğretme çerçevesinde yer verilmektedir. Yazı kapsamında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi dersi içerisinde nokta çalışması konusunda üretilen işlerin teknik ve yöntemleri tartışılmıştır. Nokta konusu plastik sanatların en küçük elamanı olarak ele alınmış, kompozisyonu oluşturma ve biçim alma olanakları, teknik ve yöntem çeşitlilikleri açısından incelenmiştir. Plastik sanatların dilini öğretmede oldukça etkili olan konunun, sanat tarihi ve günümüz sanatında üretilen işler üzerinden karşılıkları incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Nokta, Dil, Biçim, Temel Sanat Eğitimi