İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 94  2022/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ebru Ceren UZUN UYSAL

NO Makale Adı
1656073849 GÖZLEMCİNİN TEKNİKLERİ BAĞLAMINDA NOÉMIE GOUDAL’IN ESERLERİ

Sanat eserinin içerisinde yer alan mekânın sorgulanması, çağdaş sanata uzanan yolda yeni ifade biçimlerinin keşfedilmesinin yolunu açmıştır. Geleneksel sunum biçimleri ve mekân kullanımının bir kenara itilmesiyle sanat yapıtının etrafındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Nesne ve onun içinde yer aldığı mekânın kurgusu, anlamın oluşmasında eserle birlikte değerlendirilmiştir. Artık eserin anlamı mekândan ayrı düşünülemez. Bu durum sanat eserin anlamını, içinde bulunduğu uzam ile değerlendirilmesinin önünü açtığı kadar, sanat olgusunun da farklı mecralarda tekrar değerlendirilerek sınıflandırılmasına yol açmıştır. Çağdaş sanatın tanımladığı nesne ve mekân olgusunu en somut haliyle hayata geçiren biçim ise enstalasyondur. Öncelikle arazi sanatı olarak ortaya çıkan bu biçim, özünde getirdiği sorgulama refleksini hiçbir zaman bir kenara bırakmayarak, sonrasında kent alanlarına da girerek sadece doğal unsurları değil aynı zamanda insan yapısı unsurları da merceği altına almıştır. Bu noktada çağdaş fotoğrafın önde gelen temsilcilerinden Noémie Goudal, modern hayatı sorguladığı gibi, bu çerçevede gözlemin ve kaydın nasıl geliştiği ve tüm bunlar hakkında yarattığı farklılıkları sorgulamanın peşindedir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş fotoğraf sanatı, beyaz küp, fotoğrafik enstalasyon, manzara fotoğrafı