İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz TUNÇEL

NO Makale Adı
1654677235 ENDÜSTRİ ÇAĞINDA GRAFİK TASARIM

20. yüzyılın başlarında yaşanan Birinci Dünya Savaşı ve bilimsel/teknolojik gelişmelerle hız kazanan sanayileşme Avrupa tarihinde önemli bir yer tutar. Savaşın yıkıcı sonuçlarının yanısıra sanayileşmenin getirdiği yeni üretim biçimi, toplumsal ve ekonomik alanda köklü değişikliklere neden olur. Sermaye artışının ve seri üretimin getirdiği yeni olanaklar, sanayiye dayalı yeni bir yaşam tarzı ortaya çıkarır. Toplumsal alanı şekillendiren tüketime dayalı yeni yaşam biçimi, kültürel ve sanatsal alanı da derinden etkiler. Geleneksel yöntemlerden seri üretime geçiş sanatçıları yeni arayışlara iter. Endüstrinin getirdiği yeni kültürü sorgulayan sanatçılar, makine üretimi klişe biçimlere karşı yeni bir estetik arayışa yönelir. Geleneğin sorgulandığı, niteliksiz sanayi ürünlerine karşı toplumsal beğeniyi ve yaratıcılığı teşvik eden fikirlerin ağırlık kazandığı bu dönemde, endüstri ile sanat arasında yeni bir ilişki kurulur. Sanayi çağının ruhunu yakalamaya çalışan öncü sanatçılar tarafından ortaya konulan yeni fikir ve eserler, etkisini bugün de hissettiğimiz modern sanatın temelini atar. Bireysel yaratıcılığa dayalı yeni ifade biçimlerinin öne çıktığı bu dönem, modern grafik tasarımın şekillenmesine de öncülük eder. Deneysel çalışmalarla grafik biçim dilini zenginleştirmeye çalışan sanatçılar, keşfettikleri yeni ifade biçimleriyle yaratıcı tasarımın temelini atar. Bu bağlamda düşünüldüğünde bu çalışma; 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını derinden etkileyen modernist fikirlerin grafik tasarıma etkisini, sanatçıların ortaya koyduğu eserler üzerinden araştırır.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Modernizm, Endüstri Devrimi, Makineleşme, Modern Sanat Akımları