İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gonca TÜRK

NO Makale Adı
1654251714 PİKTOGRAM TASARIMININ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI KURUM İÇİ PİKTOGRAMLARI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Çalışmada, piktogram tasarımlarının kurumlarda kullanımı ve etkileri konusu “Ankara Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı” örneği üzerinde incelenmiştir. Teknolojinin hayatımızı değiştirip dönüştürdüğünü ve bizleri hızlı karar verme süreçleri ile başbaşa bıraktığı bilinen bir gerçektir. Bu anlamda hızlı ve tutarlı sonuçlara ulaşmada piktogramların insanların yaşamlarını kolaylaştırdığını ve insanların bu sisteme göre hareket ettiği görülmektedir. Kentlerde bulunan birçok yerde piktogram tasarımları mevcuttur. Kentlerde nüfusun hızlı artışı güvenliğe olan ihtiyacı arttırmış ve güvenlik işaretleri de piktogram tasarımı ile daha anlamlı hale gelerek, başarılı bir iletişim sağlanmıştır. Bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden piktogram ya da piktograf sembollerine ya da sembole dayalı yazı sistemine piktografi denir. Çalışmada, piktogramlarda yer alan tasarım elemanlarının sınıflandırılması, tasarım tekniği çözümlemesi, tasarım ilkelerine göre değerlendirme yapılarak yorum yapılmıştır.
Sonuç olarak; “Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı” bünyesinde kullanılan piktogramların analizine kullanış ve verimlilik açısından bakıldığında hedeflenilenin elde edildiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Piktogram, Grafik, Tasarım, Bilgilendirme Tasarımı