İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet ŞAHİN, Büşra TAŞPUNAR KÜÇÜK, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1653558183 TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİ FİLM AFİŞLERİNİN TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELEMESİ

Sinema; sanat, bilim ve teknolojinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan düşsel bir hikâyenin görsel bir yorumudur. Afişler ise düşsel ve görsel öğelerin iç içe geçtiği bu hikâyenin en kısa en çarpıcı özetidir. Sinemada tamamen hayal ürünü bir hikâye anlatılabileceği gibi yaşananları doğrudan aktaran gerçekçi senaryolarda yazılabilir. Toplumsal gerçekçi film afişlerinin konu edildiği bu çalışmada içerik olarak, toplumsal sorunların yansıtıldığı film afişleri ele alınmıştır. Türk sinemasında toplumsal gerçekçi film afişlerinin tasarım ilkeleri açısından incelenmesi adlı çalışmada bu afişlerin grafik tasarımın temel ilkelerine uyulup uyulmadığına cevap aranmıştır. Bunun yanı sıra toplumsal gerçekçi film afişlerinin filmin içeriğiyle ne kadar örtüştüğü ortaya konulmuş ve afiş tasarımında hangi tasarım tekniklerinin kullanıldığı incelenmiştir. İnceleme, 1960’lardan günümüze kadar olan toplumsal gerçekçi beş Türk film afişi ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulmasında, “literatür tarama ve betimleme araştırma” yöntemi kullanılmıştır. Seçilen eserler çevrim içi kaynaklardan edinilmiştir. Araştırmaya konu olan afişlerin birçoğunda kullanılan tekniklerin dönemin şartlarına göre değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Bazı afişlerde grafik tasarım ilkelerine büyük ölçüde uyulduğu görülürken bazı çalışmalarda ise aynı hassasiyetin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Gerçekçi Afiş, Türk Sineması, Film Afişi, Grafik Tasarım