İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Büşra Kudret TAŞPUNAR, Mehmet ŞAHİN, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1652610401 REKLAM AFİŞLERİNDE KÜLTÜREL UNSURLAR

Afişler bir bilgi yada mesajı topluma aktarmak, bir konu üzerine dikkat çekmek veya bir etkinliği duyurmak gibi amaçlarla gündelik hayatın içinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bir marka, ürün yada hizmetin tanıtımı sağlayan reklam afişleri de bunlardan birisidir. Reklam afişleri, reklam kampanyaları doğrultusunda belirlenen rakip markalardan ayrışabilmek için bir takım stratejiler kullanılmaktadır. Bu stratejilerden biri de markanın içinde bulunduğu toplumdaki kültürel değerleri göz önüne alarak yapmış olduğu kampanyalardır. Araştırmada bu kampanyalar doğrultusunda hazırlanan beş adet reklam afişi incelenmiştir. Burdaki amaç İçinde bulunan toplumun kültürel unsurlarının reklam afişlerindeki kullanımı incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak, öncelikle çeşitli markaların reklam afişleri incelenmiş, afiş ve afişin bir türü olan reklam afişleri hakkında bir literatür taraması yapılmış, kültür başlığı altında kültürel unsurlar hakkında araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Afiş, Reklam Afişleri, Kültür, Kültürel Unsurlar